Prihlásenie dobrovoľníka

@
Tel. kontakt nám poslúži na ľahšiu komunikáciu s Tebou počas festivalu. Vďaka.
Ak prichádzaš spolu s kamarátmi a patríte do nejakej skupiny, alebo chceš, aby sme Vás napríklad ubytovali spolu, napíš sem nejaký spoločný názov.
Táto informácia nám pomôže pri zadeľovaní úloh.

Zaklikni aspoň 3 dni, počas ktorých môžeme s tvojou pomocou počítať.

Označ všetky
Označ všetky
Sem napíš, s čím by si vedel/a, resp. chcel/a pomôcť. Taktiež, ak máš nejaké pripomienky, sem s nimi. Každá nám pomáha organizovať festival lepšie :) Prípadne sem napíš ďalšie upresnenia, napríklad, že účinkuješ ešte v tej a tej kapele a tak...

Ochrana osobných údajov:
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých osobných údajov organizácii Gospelová muzika, o.z., Moyzesova 61, 040 01 Košice, IČO: 50001451, DIČ: 2120153288.
Poučenie o ochrane osobných údajov:
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.